Live Subscriber Count

Share
3,342

Videos

1.66B

Views

Subscribers, views and revenue growth of TXT

Date Subscribers Views Videos Revenue
Today 3.69M 1,657,531,850 432,866 3,342 1 $ 130 - 2,164
Sun 13 3.69M 1,657,098,984 339,230 3,341 -1 $ 102 - 1,696
Sat 12 3.69M 1,656,759,754 951,768 3,342 1 $ 286 - 4,759
Fri 11 3.68M 10,000 1,655,807,986 952,619 3,341 1 $ 286 - 4,763
Thu 10 3.68M 1,654,855,367 870,340 3,340 1 $ 261 - 4,352
Wed 09 3.68M 1,653,985,027 1,177,304 3,339 1 $ 353 - 5,887
Tue 08 3.68M 1,652,807,723 821,229 3,338 1 $ 246 - 4,106
Total 10,000 5,545,356 5 $ 1,664 - 27,727

Views growth by TXT

Subscribers growth by TXT

Videos

0 views

Published on January 1, 1970

0

Latest Videos by TXT

 • TXT: 🔥TXT - LẦN ĐẦU TIẾN TRỌC ĂN ỐC GIÁC VÀNG | ỐC GIÁC VÀNG KHỔNG LỒ NƯỚNG TIÊU XANH YouTube

  🔥TXT - LẦN ĐẦU TIẾN TRỌC ĂN ỐC GIÁC VÀNG | ỐC GIÁC VÀNG KHỔNG LỒ NƯỚNG TIÊU XANH

  692,159 Views 692,159 556 Published on October 11, 2019 Mua Acc CF-LQ : https://shoptxt.vn/ MUA TAI PHONE TẠI ĐÂY NHÉ ANH EM : http://bit.ly/2zfPFYM Mua Acc CF-LQ Với 9K tại : http://shopnickre24h.com ...
 • TXT: 🔥TXT - CUA HUỲNH ĐẾ TẮM BIA | CUA HUỲNH ĐẾ KHỔNG LỒ HẤP BIA YouTube

  🔥TXT - CUA HUỲNH ĐẾ TẮM BIA | CUA HUỲNH ĐẾ KHỔNG LỒ HẤP BIA

  528,255 Views 528,255 432 Published on October 10, 2019 Mua Acc CF-LQ : https://shoptxt.vn/ MUA TAI PHONE TẠI ĐÂY NHÉ ANH EM : http://bit.ly/2zfPFYM Mua Acc CF-LQ Với 9K tại : http://shopnickre24h.com ...
 • TXT: 🔥TXT - HAI ANH EM CÃI NHAU VÌ MÓN THỊT "TRU" VÀ THỊT TRÂU | TRÂU NƯỚNG SIÊU CAY YouTube

  🔥TXT - HAI ANH EM CÃI NHAU VÌ MÓN THỊT "TRU" VÀ THỊT TRÂU | TRÂU NƯỚNG SIÊU CAY

  600,504 Views 600,504 663 Published on October 9, 2019 Mua Acc CF-LQ : https://shoptxt.vn/ MUA TAI PHONE TẠI ĐÂY NHÉ ANH EM : http://bit.ly/2zfPFYM Mua Acc CF-LQ Với 9K tại : http://shopnickre24h.com ...
 • TXT: 🔥TXT - TIẾN TRỌC ĐÃI ANH EM MÓN NHÍM NƯỚNG NGUYÊN CON YouTube

  🔥TXT - TIẾN TRỌC ĐÃI ANH EM MÓN NHÍM NƯỚNG NGUYÊN CON

  950,863 Views 950,863 1,560 Published on October 8, 2019 Mua Acc CF-LQ : https://shoptxt.vn/ MUA TAI PHONE TẠI ĐÂY NHÉ ANH EM : http://bit.ly/2zfPFYM Mua Acc CF-LQ Với 9K tại : http://shopnickre24h.com ...
 • TXT: 🔥TXT - TRỐN VỢ ĐI NHẬU VÀ CÁI GIÁ PHẢI TRẢ :D YouTube

  🔥TXT - TRỐN VỢ ĐI NHẬU VÀ CÁI GIÁ PHẢI TRẢ :D

  1,073,063 Views 1,073,063 1,024 Published on September 29, 2019 Mua Acc CF-LQ : https://shoptxt.vn/ MUA TAI PHONE TẠI ĐÂY NHÉ ANH EM : http://bit.ly/2zfPFYM Mua Acc CF-LQ Với 9K tại : http://shopnickre24h.com ...
 • TXT: ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA KHI CHO CÁ TẮM VƠI 1000 VIÊN MENTOS VÀ COCACOLA | FISH VS 1000 MENTOS VS COCACOLA YouTube

  ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA KHI CHO CÁ TẮM VƠI 1000 VIÊN MENTOS VÀ COCACOLA | FISH VS 1000 MENTOS VS COCACOLA

  682,560 Views 682,560 1,802 Published on September 24, 2019 Mua Acc CF-LQ : https://shoptxt.vn/ MUA TAI PHONE TẠI ĐÂY NHÉ ANH EM : http://bit.ly/2zfPFYM Mua Acc CF-LQ Với 9K tại : http://shopnickre24h.com ...
 • TXT: 🔥TXT - ĐÂY PHẢI GÀ LÔI KHÔNG ANH EM ? YouTube

  🔥TXT - ĐÂY PHẢI GÀ LÔI KHÔNG ANH EM ?

  509,797 Views 509,797 665 Published on September 23, 2019 Mua Acc CF-LQ : https://shoptxt.vn/ MUA TAI PHONE TẠI ĐÂY NHÉ ANH EM : http://bit.ly/2zfPFYM Mua Acc CF-LQ Với 9K tại : http://shopnickre24h.com ...
 • TXT: 🔥TXT - LẦN ĐẦU ĂN BÀO NGƯ VI CÁ MẬP | 2 TRIỆU ĐÔNG/1 TÔ YouTube

  🔥TXT - LẦN ĐẦU ĂN BÀO NGƯ VI CÁ MẬP | 2 TRIỆU ĐÔNG/1 TÔ

  590,894 Views 590,894 627 Published on September 19, 2019 Mua Acc CF-LQ : https://shoptxt.vn/ MUA TAI PHONE TẠI ĐÂY NHÉ ANH EM : http://bit.ly/2zfPFYM Mua Acc CF-LQ Với 9K tại : http://shopnickre24h.com ...
 • TXT: 🔥TXT - ĐÂY LÀ CÁI KẾT KHI ĂN HẾT TÔM HÙM CỦA VỢ | MÓN GÀ HẤP MÍA RA ĐỜI YouTube

  🔥TXT - ĐÂY LÀ CÁI KẾT KHI ĂN HẾT TÔM HÙM CỦA VỢ | MÓN GÀ HẤP MÍA RA ĐỜI

  632,632 Views 632,632 480 Published on September 17, 2019 Mua Acc CF-LQ : https://shoptxt.vn/ MUA TAI PHONE TẠI ĐÂY NHÉ ANH EM : http://bit.ly/2zfPFYM Mua Acc CF-LQ Với 9K tại : http://shopnickre24h.com ...
 • TXT: 🔥TXT - BỊ VK BỎ ĐÓI VÀ CÁI KẾT YouTube

  🔥TXT - BỊ VK BỎ ĐÓI VÀ CÁI KẾT

  872,722 Views 872,722 800 Published on September 15, 2019 Mua Acc CF-LQ : https://shoptxt.vn/ MUA TAI PHONE TẠI ĐÂY NHÉ ANH EM : http://bit.ly/2zfPFYM Mua Acc CF-LQ Với 9K tại : http://shopnickre24h.com ...
Exit Fullscreen
TXT

TXT